Zemní práce

Společnost BAUGRUPPE, spol. s r.o. disponuje kvalitní technikou určenou pro různé typy zemních prací, proto je schopna nabídnout realizaci zakázek různé náročnosti a může být partnerem pro soukromé investory i stavební firmy. Nabídka zemních prací je široká: od základů pro rodinné domy, až po skrývky ve velkých pískovnách a lomech.

Technické zázemí je pro nás velmi důležité. Snažíme se neustále rozšiřovat a obnovovat strojový park tak, aby naše stroje byly co nejméně poruchové, měly nízké provozní náklady a pracovaly s ohledem na životní prostředí. Moderní technická vybavenost samozřejmě není zárukou správně provedené práce, a proto jsme se zaměřili i na zkvalitnění obsluhy strojů. Naši strojníci se účastní každý rok mnoha školení, jak správně pracovat se zemními stroji, aby na Vašich stavbách pracovali co nejefektivněji a dokázali každou situaci odborně posoudit a navrhnout optimální řešení.