Oblast ekologie

  • Likvidace starých ekologických zátěží
  • Sanace skládek
  • Demontáž průmyslových technologií