Inženýrská činnost ve stavebnictví

Inženýrské činnosti v přípravné fázi projektu

 • zajištění výběru zhotovitele projektové dokumentace DUR a DSP, včetně projektu EIA
 • zajištění zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení, včetně dokumentace pro výběr zhotovitele (zhotovitelů) stavby
 • zajištění rozhodnutí o umístění stavby
 • majetkoprávní zajištění
 • zajištění stavebního povolení, resp. stavebních povolení na jednotlivé stavby event. stavební etapy
 • zajištění výběru zhotovitele stavby

Inženýrské činnosti v realizační fázi projektu

 • koordinace prací a dodávek zhotovitelů
 • výkon technického dozoru investora
 • zabezpečení funkce odpovědného geodeta
 • vedení agendy smluvních vztahů
 • uplatňování práv ze závazkových vztahů
 • vypracování a podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí
 • řízení procesu
  • řízení prací, termínů a koordinace projektových a stavebních dodavatelů
  • řízení nákladů a financování projektových a stavebních prací
  • řízení kvality a množství