O nás

Společnost BAUGRUPPE, s.r.o., byla založena bývalými zaměstnanci obchodní firmy ZDP Liberec, s.r.o., kteří díky dlouholeté praxi a zkušenostem jsou schopni garantovat vysokou kvalitu a odborné provedení požadovaných služeb. Cílem naší společnosti je nejen dobře odvedená práce, ale také spokojený zákazník, proto se snažíme vyjít vstříc všem našim zákazníkům a trvale udržovat a posilovat důvěru a spokojenost našich zákazníků.

Jsme specializovanou stavební firmou zaměřenou na zemní a bourací práce včetně zpracování a odstranění zemin a sutin. Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku. Provádíme demolice výškových staveb a komínů pomocí školených pracovníků – horolezců. Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů i likvidace a sanace azbestu. Společnost realizuje projekty především v České republice.

Dále zajišťujeme terénní úpravy a kompletní stavební práce – jako jsou přeložky inženýrských sítí, výstavba a rekonstrukce objektů. Nemalá část našich prací je spojena s likvidací ekologických zátěží, popř. likvidací zastaralých nebo dosluhujících technologií. Demolice provádíme jak ruční, tak i strojové. Provádíme demolice betonových a železobetonových staveb. Z budov určených k likvidaci demontujeme technologie jakéhokoli typu a ekologicky je likvidujeme. Odstraňujeme staré ekologické zátěže, jako např. staré olejové nádrže či mazutové kotelny. Abychom se přizpůsobili požadavkům zákazníků a investorů, rozšířili jsme nabídku o některé další stavební práce jako např. přeložky inženýrských sítí, výstavbu chodníků, parkovišť, cyklistických a IN-LINE stezek, v neposlední řadě i provádění zateplovacích systémů – fasád.

Z hlediska technického zázemí je dnes společnost BAUGRUPPE, s.r.o. špičkově vybaveným subjektem, který může na stavební trhu směle nabízet kompletní dodávku služeb v oboru demoličních prací včetně vyřízení demoličního výměru. Naši zkušení zaměstnanci pomohou zákazníkům už v přípravné fázi, kdy se navrhují technologické postupy, vyřizují se příslušná stanoviska a povolení na úřadech.